Guidance Vector AB i affiliatesamarbete med Spica International d.o.o (Spica). Tekniska frågor och support av tjänstetillverkaren, där ni även kan prova utvärderingskonto. Med reservation för faktafel.

Adminstrera frånvaro

Web och mobilappar gör frånvarobegäranden och godkännanden enkelt och flexibelt. Inga fler förfrågningar som glöms bört och onödigt pappersarbete med All Hours.

• Web och mobil frånvarohantering
• Emailpåminnelser och notifieringar
• Exportera frånvarorapporter


Begäran om frånvaro

Begäran om frånvaro är enkelt och kan göras via web eller mobilappen. Den anställde väljer typ av frånvaro och fyller i perioden för frånvaro.

Godkännande av frånvaro

Frånvaro 1 dag eller längre måste inledningsvis godkännas manuellt. Systemet för frånvarohantering är tydligt och ger en bra översikt över förfrågningarna så att ingen ledighetsförfrågan förblir ohanterad i All Hours. 


En administratör kan delegera rättigheterna att godkänna frånvaro, t.ex. till enhetschefer. 

Notifieringar

Godkännandeprocessen är snabb och enkel. Resultatet är tydligt för alla inblandade. Administratören får en emailnotifiering när en ny begäran gjorts och den anställde notifieras vid godkännande eller avslag.


Genom vårt samarbete med Spica International

kan ni nu enkelt prova detta verktyg genom att kostnadsfritt prova ett demokonto!

(Du länkas vidare till vår samarbetspartner Spica International

som därefter hanterar demokonto och förlängning).